2023-2027 m. strategijos rengimas

Kviečiame susipažinti su rengiamos Vilniaus miesto tikslinės teritorijos 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projektu, pastabas ir pasiūlymus el. p. info@vilniausvvg.lt. teikite iki š. m. lapkričio 30 d.:

Čia galite susipažinti su trumpa Vilniaus miesto tikslinės teritorijos 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto prezentacija: