2023-2027 m.

VILNIAUS MIESTO TIKSLINĖS TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „VILNIAUS MIESTO TIKSLINĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMAS“ (11-001-T-0030)

Projekto tikslas: įtraukiant vietos bendruomenę parengti Vilniaus miesto tikslinės teritorijos 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją. Rengiant vietos plėtros strategiją bus įgyvendinamas BIVP principas bei sprendžiamos pažeidžiamų grupių užimtumo ir socialinių gebėjimų didinimo bei socialinio verslumo skatinimo problemos. Projekto veikla: bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui Sostinės regione. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 birželis – spalis. Projektui įgyvendinti skirtas 9951 Eur finansavimas.

Išsamesnės informacijos galite kreiptis el. paštu info@vilniausvvg.lt arba tel. +370 699 85259.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto tikslinės teritorijos 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projektu:

Pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki š. m. lapkričio 30 d. el. p. info@vilniausvvg.lt.