Teikiantiems paraiškas

2018-10-03 Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui „Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“. Kvietimo veiksmų programos: Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo … Tęskite Teikiantiems paraiškas skaitymą