Strategija

2022-10-12

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS KEITIMAS

Siekiant efektyviau panaudoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui numatytas lėšas, rengiamas Strategijos keitimo projektas. Strategijos pakeitimus rengia Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė. Kviečiame susipažinti su Strategijos lyginamuoju variantu.

Su siūlomais keitimais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniausvvg.lt arba paspaudus šią nuorodą:  VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas22m

Gyventojai taip pat kviečiami savo pasiūlymus ir klausimus dėl Strategijos keitimo projekto pateikti el. p. info@vilniausvvg.lt

 

2021-04-30

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

ataskaita2020

veiklosataskaita2020

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJA (PAKEISTA 2021-03-24)

VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas210302

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJA (PAKEISTA)

VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas0805

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS KEITIMAS

Siekiant efektyviau panaudoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui numatytas lėšas, rengiamas Strategijos keitimo projektas. Strategijos pakeitimus rengia Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė. Strategijos pakeitimų pristatymui ir aptarimui 2020-07-28 15 val. Vilniaus miesto Savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) 215 kab. kviečiamas viešas gyventojų susirinkimas.

Su siūlomais keitimais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniausvvg.lt arba paspaudus šią nuorodą: http://www.vilniausvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/strategijoskeitimas_biudzetaslyginamasis.docx

Gyventojai taip pat kviečiami savo pasiūlymus Strategijos keitimo projektui pateikti iki 2020-07-28  12val. el. p. info@vilniausvvg.lt

 

 

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJA

Parsisiųsti 

2019 metų veiklos ataskaita:
ataskaita2019
veiklosataskaita2019

 

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės vietos veiklos grupė“

asociacijos įstatai (1)

 

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės vietos veiklos grupė“ valdybos ir visuotinio narių susirinkimo posėdžių protokolai:

 

2020 metų valdybos susirinkimų protokolai:

210324protokolas

200520protokolas

200330protokolas

200323protokolas

200220protokolasIsrasas

2016 metų valdybos susirinkimų protokolai:

160913     161004     161025    161128    161128vns

2017 metų valdybos ir visuotinio narių susirinkimo posėdžių protokolai:

170502      170531posedzioprotokolas         171024protokolasIsrasas

 

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės vietos veiklos grupė“

2017-2020 metų  visuotinio narių susirinkimo posėdžių protokolai:

170407VNSprotokolas;

180418VVVGprotokolasSusir;

180911VVVGprotokolasSusir;

190426VNSprotokolas;

200424VNSprotokolas;

200908VNSprotokolas