Strategija

2021-04-30

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

ataskaita2020

veiklosataskaita2020

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJA (PAKEISTA 2021-03-24)

VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas210302

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJA (PAKEISTA)

VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas0805

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS KEITIMAS

Siekiant efektyviau panaudoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui numatytas lėšas, rengiamas Strategijos keitimo projektas. Strategijos pakeitimus rengia Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė. Strategijos pakeitimų pristatymui ir aptarimui 2020-07-28 15 val. Vilniaus miesto Savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) 215 kab. kviečiamas viešas gyventojų susirinkimas.

Su siūlomais keitimais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniausvvg.lt arba paspaudus šią nuorodą: http://www.vilniausvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/strategijoskeitimas_biudzetaslyginamasis.docx

Gyventojai taip pat kviečiami savo pasiūlymus Strategijos keitimo projektui pateikti iki 2020-07-28  12val. el. p. info@vilniausvvg.lt

 

 

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJA

Parsisiųsti 

2019 metų veiklos ataskaita:
ataskaita2019
veiklosataskaita2019

 

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės vietos veiklos grupė“

asociacijos įstatai (1)

 

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės vietos veiklos grupė“ valdybos ir visuotinio narių susirinkimo posėdžių protokolai:

 

2020 metų valdybos susirinkimų protokolai:

210324protokolas

200520protokolas

200330protokolas

200323protokolas

200220protokolasIsrasas

2016 metų valdybos susirinkimų protokolai:

160913     161004     161025    161128    161128vns

2017 metų valdybos ir visuotinio narių susirinkimo posėdžių protokolai:

170502      170531posedzioprotokolas         171024protokolasIsrasas

 

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės vietos veiklos grupė“

2017-2020 metų  visuotinio narių susirinkimo posėdžių protokolai:

170407VNSprotokolas;

180418VVVGprotokolasSusir;

180911VVVGprotokolasSusir;

190426VNSprotokolas;

200424VNSprotokolas;

200908VNSprotokolas