Pateikusiems paraiškas

2020-02-20
Patvirtintas ketvirto kvietimo pasiūlymų, skirtų Vilniaus VVG Strategijai įgyvendinti, sąrašus. Apie paraiškų patvirtinimą ir tolimesnius veiksmus pareiškėjus informuosime asmeniškai nurodytais paraiškose kontaktais. Sveikiname visus pareiškėjus ir tikimės sklandžių ir sėkmingų projektų.
Finansuojamos paraiškos:
1. 2019-KVT4-9;Individualizuotas socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant padidinti ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų įsidarbinimo galimybes ir socialinių paslaugų prieinamumą; -siūloma suma 16940,00 €;
2. 2019-KVT4-13; “Socialinis taksi” klientų įgalinimas dalyvauti ekonominiame gyvenime, teikiant jiems individualias transporto paslaugas-siūloma suma 16600,00 €;
3. 2019-KVT4-5; PO VIENU DANGUMI – siūloma suma 43500,00 €;
4. 2019-KVT1-1; Pabėgėlių ir imigrantų neformalus mokymasis techninė kūrybos erdvė – siūloma suma 39000,00 €;
5. 2019-KVT4-7; Kūrybinės dirbtuvės „Junkis ir meistrauk!”; – siūloma suma 44552,00 €;
6. 2019-KVT4-6; Praktinių teisinių gebėjimų mokymai; – siūloma suma 32465,21€;
 
Rezervinis sąrašas:
1. 2019-KVT4-2; Mobilumo paslaugų organizavimas judėjimo negalią turintiems asmenims; – siūloma suma 45801,60 €;
2. 2019-KVT4-11; Psichologinė pagalba krizinėse situacijose, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims; – siūloma suma 50000,00 €;
3. 2019-KVT4-3; „Sveikas senėjimas – visuomenės siekis“; -siūloma suma 42700,20 €;
4. 2019-KVT4-4; „Senjorų darželis“; – siūloma suma 33890,00 €;
5. 2019-KVT4-10; Vietos bendruomenės traukos ir socialinės integracijos erdvė, kurioje darbingi, bet nedirbantys asmenys, gerina darbo įgūdžius ir sustiprina įsidarbinimo galimybes; – siūloma suma 39674,00 €;
6. 2019-KVT4-8; Finansinių paslaugų teikėjo draudimo produktų pardavimo specializacijos įgijimas – kaip ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų užimtumo galimybė; – siūloma suma 45013,00 €;
7. 2019-KVT4-12; Nuolatiniu Lietuvos gyventoju užimtumo skatinimas; -siūloma suma 18700,00 €;
2019-12-27
Baigtas administracinis projektinių pasiūlymų (Kvietimas Nr. 4) vertinimas ir suteikti numeriai paraiškoms. Visų teikusių projektinius pasiūlymus iki 2019.11.30, prašome peržvelgti sąrašą ir įsitikinti, kad Jūsų paraiška gauta ir užregistruota.
 
1. VšĮ Šviesos kūgiai;Pabėgėlių ir imigrantų neformalus mokymasis techninė kūrybos erdvė;(Nr. 2019 KVT4-1)
2. UAB „BETANET“; Mobilumo paslaugų organizavimas judėjimo negalią turintiems asmenims; ( Nr.2019 KVT4-2)
3. UAB „Integralios medicinos centras“;„Sveikas senėjimas – visuomenės siekis“;(Nr.2019 KVT4-3)
4. SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA; „Senjorų darželis”;( Nr.2019 KVT4-4)
5. VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas;PO VIENU DANGUMI; ( Nr.2019 KVT4-5)
6. Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA;Praktinių teisinių gebėjimų mokymai;( Nr2019 KVT4-6)
7. SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA;Kūrybinės dirbtuvės „Junkis ir meistrauk!”; (Nr.2019 KVT4-7)
8. VšĮ „ Draudimo ir rizikos valdymo institutas“;Finansinių paslaugų teikėjo draudimo produktų pardavimo specializacijos įgijimas – kaip ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų užimtumo galimybė; ( Nr.2019 KVT4-8)
9. VšĮ „Tobulėkime kartu“;Individualizuotas socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant padidinti ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų įsidarbinimo galimybes ir socialinių paslaugų prieinamumą; ( Nr.2019 KVT4-9)
10. VšĮ „Tobulėkime kartu“;Vietos bendruomenės traukos ir socialinės integracijos erdvė, kurioje darbingi, bet nedirbantys asmenys, gerina darbo įgūdžius ir sustiprina įsidarbinimo galimybes; ( Nr.2019 KVT4-10)
11. VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai;Psichologinė pagalba krizinėse situacijose,socialinę atskirtį patiriantiems asmenims; (Nr.2019 KVT4-11)
12. VšĮ Darbo sąjunga;Nuolatiniu Lietuvos gyventoju užimtumo skatinimas; ( Nr.2019 KVT4-12).
13. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas;“Socalinis taksi” klientų įgalinimas dalyvauti ekonominiame gyvenime,teikiant jiems individualias transport paslaugas;(Nr. 2019 KVT4-13).

 

2019-12-17
Informacija teikusiems projektines paraiškas! Visi, kurių projektinės paraiškos atrinktos ir patvirtintos sąrašais, paskubėkite teikti projektus į Europos socialinio fondo agentūrą (ESFA). Paraiškos formą rasite prisijungę prie savo paskyros DMS sistemoje. Iškilus klausimams dėl teikimo ar kitiems papildomiems neaiškumams susijusiems su paraiškų teikimu, kreipkitės tiesiogiai į ESF’ą bendraisiais kontaktais ((8-5) 264 9340). Sėkmingų paraiškų!

 

2019-03-04

Sveiki, baigtas pasiūlymų vertinimas ir patvirtinti finansuojamų pasiūlymų sąrašai bei sumos:
1. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-1. Siūloma finansuoti suma -50000 €;
2. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-2. Siūloma finansuoti suma -39900 €;
3. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-3.Siūloma finansuoti suma -29610,68 €; (įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą).
4. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-4. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
5. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-5.Siūloma finansuoti suma -29200 €;
6. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-6. Siūloma finansuoti suma -32918 €;
7. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-7. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
8. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-8.Siūloma finansuoti suma -46500 €;
Sveikiname pareiškėjus ir tikimės, kad jie sėkmingai suderins savo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra.

 

 

2018-09-18

Dėmesio!!!! Vilniaus VVG Valdyba patvirtino antrojo kvietimo pasiūlymų, skirtų Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas, sąrašus. Visi pareiškėjai bus informuoti asmeniškai nurodytais paraiškose kontaktais. Kartu ir aptarsime kokie tolimesni veiksmai pareiškėjų laukia. Sveikiname atrinktuosius ir tikimės sklandžių ir sėkmingų projektų.

1. 2018-KVT1-10 Siūloma suma – 27750 €;
2. 2018-KVT1-5 Siūloma suma-26014,94 €;
3. 2018-KVT1-7 Siūloma suma – 4992 €;
4. 2018-KVT1-4 Siūloma suma – 15000 €;
5. 2018-KVT1-6 Siūloma suma – 27500 €;
6. 2018-KVT1- 16 Siūloma suma- 29.475,68 €;
7. 2018-KVT1-8 Siūloma suma – 27246,50 €;
8. 2018-KVT1-14 Siūloma suma-27750 €;
9. 2018-KVT1-9 Siūloma suma– 27750 €;
10. 2018-KVT1-15 Siūloma suma – 29250 €;
11. 2018-KVT1-11 Siūloma suma – 29259 €;
12. 2018-KVT1-2 Siūloma suma – 13991,04 €;
13. 2018-KVT1-12 Siūloma suma – 29250 €;
14. 2018-KVT1-3 Siūloma suma – 27734 €;
 
Siūlome įtraukti į rezervinių projektų sąrašą:
 
1. 2018-KVT1-13 Siūloma suma“ – 28968 €;
2. 2018-KVT1-1 Siūloma suma- 20954,84 €;

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu 860611466 arba elektroniniu paštu info@vilniausvvg.lt;

 

 

2018-08-21, Vilnius

Baigėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija auditai miestų vietos veiklos grupėms ir ministerija pratęsė VVG finansavimus. Savo ruoštu mūsų vietos veiklos grupė informuoja, kad šiuo metu jau įvertinome antrojo kvietimo pasiūlymus, skirtus Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas įgyvendinimui.
Visus teikusius pasiūlymus apie vertinimų rezultatus informuosime individualiai.

2018-05-21, Vilnius

Baigėsi antrojo Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės, kvietimo paraiškų surinkimas. Labai džiaugiamės aktyviu organizacijų dalyvavimu ir susidomėjimu programa. Gauta 15 paraiškų – jų registracijos numeriai išvardinti žemiau. Sekite informaciją apie tolesnį paraiškų vertinimą pagal Jums priskirtą paraiškos numerį:
1. 2018-KVT2-1 – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Projektas – „Naujas gyvenimas“
2. 2018-KVT2-2 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas – „Sutrikusio intelekto asmenų integracija į darbo rinką“.
3. 2018-KVT2-3 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas –„Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.
4. 2018-KVT2-4 – VšĮ „Vilties Akimirka“. Projektas – „Transporto paslaugų teikimas Žirmūnų bendruomenės nariams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais“.
5. 2018-KVT2-5 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“.
6. 2018-KVT2-6 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“.
7. 2018-KVT2-7 – Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacija. Projektas – „Dirbančiųjų aklųjų ir silpnaregių mobilumo didinimas“.
8. 2018-KVT2-8 – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Projektas – „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose“
9. 2018-KVT2-9 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas –„Individualizuotų socialinių paslaugų teikimas priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems dienos centre“.
10. 2018-KVT2-10 – VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“. Projektas – „Darbas su jaunimu gatvėje Naujininkų mikrorajone.
11. 2018-KVT2-11 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems“.
12. 2018-KVT2-12 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą“.
13. 2018-KVT2-13 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas neįgaliųjų šeimos nariams ir globėjams“.
14. 2018-KVT2-14 – Visų Šventųjų šeimos paramos centras. Projektas – „Gyvenimo pokyčiai!”.
15. 2018-KVT2-15 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas –„Dienos užimtumo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.