Pateikusiems paraiškas

2019-03-04

Sveiki, baigtas pasiūlymų vertinimas ir patvirtinti finansuojamų pasiūlymų sąrašai bei sumos:
1. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-1. Siūloma finansuoti suma -50000 €;
2. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-2. Siūloma finansuoti suma -39900 €;
3. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-3.Siūloma finansuoti suma -29610,68 €; (įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą).
4. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-4. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
5. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-5.Siūloma finansuoti suma -29200 €;
6. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-6. Siūloma finansuoti suma -32918 €;
7. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-7. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
8. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-8.Siūloma finansuoti suma -46500 €;
Sveikiname pareiškėjus ir tikimės, kad jie sėkmingai suderins savo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra.

 

 

2018-09-18

Dėmesio!!!! Vilniaus VVG Valdyba patvirtino antrojo kvietimo pasiūlymų, skirtų Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas, sąrašus. Visi pareiškėjai bus informuoti asmeniškai nurodytais paraiškose kontaktais. Kartu ir aptarsime kokie tolimesni veiksmai pareiškėjų laukia. Sveikiname atrinktuosius ir tikimės sklandžių ir sėkmingų projektų.

1. 2018-KVT1-10 Siūloma suma – 27750 €;
2. 2018-KVT1-5 Siūloma suma-26014,94 €;
3. 2018-KVT1-7 Siūloma suma – 4992 €;
4. 2018-KVT1-4 Siūloma suma – 15000 €;
5. 2018-KVT1-6 Siūloma suma – 27500 €;
6. 2018-KVT1- 16 Siūloma suma- 29.475,68 €;
7. 2018-KVT1-8 Siūloma suma – 27246,50 €;
8. 2018-KVT1-14 Siūloma suma-27750 €;
9. 2018-KVT1-9 Siūloma suma– 27750 €;
10. 2018-KVT1-15 Siūloma suma – 29250 €;
11. 2018-KVT1-11 Siūloma suma – 29259 €;
12. 2018-KVT1-2 Siūloma suma – 13991,04 €;
13. 2018-KVT1-12 Siūloma suma – 29250 €;
14. 2018-KVT1-3 Siūloma suma – 27734 €;
 
Siūlome įtraukti į rezervinių projektų sąrašą:
 
1. 2018-KVT1-13 Siūloma suma“ – 28968 €;
2. 2018-KVT1-1 Siūloma suma- 20954,84 €;

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu 860611466 arba elektroniniu paštu info@vilniausvvg.lt;

 

 

2018-08-21, Vilnius

Baigėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija auditai miestų vietos veiklos grupėms ir ministerija pratęsė VVG finansavimus. Savo ruoštu mūsų vietos veiklos grupė informuoja, kad šiuo metu jau įvertinome antrojo kvietimo pasiūlymus, skirtus Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas įgyvendinimui.
Visus teikusius pasiūlymus apie vertinimų rezultatus informuosime individualiai.

2018-05-21, Vilnius

Baigėsi antrojo Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės, kvietimo paraiškų surinkimas. Labai džiaugiamės aktyviu organizacijų dalyvavimu ir susidomėjimu programa. Gauta 15 paraiškų – jų registracijos numeriai išvardinti žemiau. Sekite informaciją apie tolesnį paraiškų vertinimą pagal Jums priskirtą paraiškos numerį:
1. 2018-KVT2-1 – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Projektas – „Naujas gyvenimas“
2. 2018-KVT2-2 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas – „Sutrikusio intelekto asmenų integracija į darbo rinką“.
3. 2018-KVT2-3 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas –„Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.
4. 2018-KVT2-4 – VšĮ „Vilties Akimirka“. Projektas – „Transporto paslaugų teikimas Žirmūnų bendruomenės nariams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais“.
5. 2018-KVT2-5 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“.
6. 2018-KVT2-6 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“.
7. 2018-KVT2-7 – Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacija. Projektas – „Dirbančiųjų aklųjų ir silpnaregių mobilumo didinimas“.
8. 2018-KVT2-8 – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Projektas – „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose“
9. 2018-KVT2-9 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas –„Individualizuotų socialinių paslaugų teikimas priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems dienos centre“.
10. 2018-KVT2-10 – VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“. Projektas – „Darbas su jaunimu gatvėje Naujininkų mikrorajone.
11. 2018-KVT2-11 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems“.
12. 2018-KVT2-12 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą“.
13. 2018-KVT2-13 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas neįgaliųjų šeimos nariams ir globėjams“.
14. 2018-KVT2-14 – Visų Šventųjų šeimos paramos centras. Projektas – „Gyvenimo pokyčiai!”.
15. 2018-KVT2-15 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas –„Dienos užimtumo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.