Naujienos

2022-10-12

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS KEITIMAS

Siekiant efektyviau panaudoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui numatytas lėšas, rengiamas Strategijos keitimo projektas. Strategijos pakeitimus rengia Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė. Kviečiame susipažinti su Strategijos lyginamuoju variantu.

Su siūlomais keitimais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniausvvg.lt arba paspaudus šią nuorodą:  VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas22m

Gyventojai taip pat kviečiami savo pasiūlymus ir klausimus dėl Strategijos keitimo projekto pateikti el. p. info@vilniausvvg.lt

 

2021-05-29

2021 m. gegužės 26 dieną įvyko Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės (Vilniaus miesto VVG) pirmasis naujos valdybos posėdis. Jo metu buvo išrinkta nauja Valdybos pirmininkė. Ja tapo savivaldybės deleguota valdybos narė Gita Kondrotaitė (VMSA Jaunimo skyriaus vedėja), kuri pakeitė anksčiau šias pareigas ėjusią Aistę Litvinaitę – Jablonskienę (Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų Investicijų plėtros vadovė), kurią į valdybą delegavo verslo asociacija. Pavaduotoju patvirtintas pirmininkės teikimu Lukas Eigėlis (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ Valdybos narys).

Vilniaus miesto VVG yra asociacija, jungianti verslą, NVO ir savivaldybę teritoriniu pagrindu. Šiuo metu asociacija turi 4 narius: Vilniaus miesto savivaldybę, Lietuvos neįgaliųjų draugiją, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritas stalas“ bei Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmus, kurie ir deleguoja savo atstovus į valdybą.

Naujos valdybos laukiantys iššūkiai – esamos 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimas, naujos strategijos parengimas (2023-2029 m.), siekiant išryškinti Vilniaus miesto vietos bendruomenės ir vilniečių poreikius. Planuojama Vilniaus miesto VVG plėtra, kviečiant prisijungti naujas organizacijas atstovaujančias vilniečių interesus.

Tikimės, kad naujai išrinkti valdybos nariai ir pirmininkė, ras patį sėkmingiausią modelį, kaip naujojo periodo Strategijoje suderinti vietos bendruomenės ir kiekvieno Vilniečio lūkesčius!

 

2021-05-10

2021-04-30 buvo išrinkti nauji Vilniaus VVG  Valdybos nariai ir direktorius.

Sveikiname naujai išrinktus Valdybos narius!!!

Nevyriausybinių organizacijų deleguojami:

• Lina Arlauskienė – Lietuvos neįgaliųjų draugijos projektų vadovė;
• Lukas Eigėlis – Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ valdybos narys;
• Vidmantas Mitkus – Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas.

Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų (asocijuotų verslo struktūrų ir įmonių narių grupė)
deleguojami:
• Darius Buta – VPPAR korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas;
• Aistė Litvinaitė-Jablonskienė – VPPAR investicijų plėtros vadovė.
• Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė – VPPAR projektų valdymo skyriaus vadovė.

Vilniaus miesto savivaldybės deleguojami:
• Jolanta Gaudutienė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Savivaldos komiteto pirmininkė;
• Gita Kondrotaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų
koordinatorė (Jaunimo skyriaus vedėja);
• Daiva Mikulskienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja.

Direktoriumi išrinktas Rytis Jokubauskas

 

2021-04-30

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto VVG Strategijos įgyvendinimu ir 2020 metų veikla.

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

ataskaita2020

veiklosataskaita2020

 

 

2018-01-20

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Vilniaus miesto VVG strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr.08.6.1-ESFA-T-910-03-0003) finansuojamą ES ir Valstybės biudžeto lėšomis. Projektas bus vykdomas 2017-05-15 – 2023-04-29 laikotarpiu.  Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas – 100 000,00 EUR. Projekto įgyvendinančioji institucija – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto tikslas: Sudaryti palankias sąlygas Viniaus miesto VVG strategijos įgyvendinimui.

Projekto santrauka: Įgyvendinant Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategija (toliau – Vilniaus tikslinių teritorijų strategija), Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė (Vilniaus miesto VVG ) vykdo šį administravimo projektą, kuriuo siekiama sutelkti pajėgas ir tikslingai suformuoti galimybes sklandžiai įgyvendinti VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJĄ. Šios strategijos įgyvendinimui skirtam laikotarpiui pasitelkiamas administravimo projektas, kuris sukurs reikiamus resursus ir tinkamą informavimo bei projektinės atrankos platformą, siekiant palengvinti vietos bendruomenei vykdyti atskirus projektus, gerinančius jų socialinę aplinką.
Projektu bus vykdomos šios veiklos:
1.Bendrosios dokumentacijos, taisyklių, vertinimo kriterijų, paraiškų formų rengimas, kurios rezultatats – parengtas projektinių pasiūlymų teikimui, vertinimui ir Vilniaus miesto VVG veiklų vydymui reikalingas dokumentų paketas.
2.Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas. Rezultatas – parengiamos kas metinės ataskaitos suinteresuotoms institucijoms.
3. Mokymai potencialiems projektų rengėjams ir vykdytojams – surengta viso 15 mokymų, apmokyti 34 individualūs asmenys.
4.Projektinių įdėjų atranka ir vertinimas. Rezultatats – parengti ir pateikti LR VRM projektinių įdėjų sąrašai.
5.Vilniaus VVG bendruomenės ir projektų rengėjų informavimas apie veiklos eigą bei planus. Informacinės platformos sukūrimas. Rezultatas – sukurtos 2 informacinės platformos.

 

2021-01-03

Viešoji įstaiga „Ekoinstitutas“ pradeda vykdyti projektą „Socialinis orientavimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0469 finansuojamą ES ir Valstybės biudžeto lėšomis. Projektas bus vykdomas 2020-11-25 – 2022-02-25 laikotarpiu.  Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas – 29 000,00 EUR. Projekto įgyvendinančioji institucija – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto tikslas: Projekto tikslas – bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems darbingo amžiaus asmenims suteikti žinias ir motyvaciją leisiančius grįžti į darbo rinką sukuriant savo verslus.

Projekto santrauka: Įgyvendinant Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategija (toliau – Vilniaus tikslinių teritorijų strategija), projektas  leis socialiai neaktyviems, darbingiems asmenims susipažinti su verslo kūrimo procesu, jo reglamentavimu bei suteiks praktinių įgūdžių, kaip įsteigti ir sėkmingai vystyti savo verslą. Projekto dalyviai bus mokomi verslo steigimo, finansų tvarkymo, marketingo, o svarbiausia su visais dalyviais atskirai bus ieškoma jam labiausiai tinkančio verslo modelio bei veiklos, kuri iš jų pomėgių galėtų išaugti į verslą.

 

 

2020-08-12

Primename, kad visi Vilniaus VVG atrinkti projektiniai pasiūlymai turi būti Europos socialinio fondo agentūrai (ESF’ai) pateikti, suderinant Agentūros paraiškos formą, iki rugpjūčio 31d. Vėliau paraiškos nebebus priimamos, tad raginame visus paskubėti!!!

 

 

 

VILNIAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016 – 2022 METŲ STRATEGIJOS KEITIMAS

Siekiant efektyviau panaudoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui numatytas lėšas, rengiamas Strategijos keitimo projektas. Strategijos pakeitimus rengia Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė. Strategijos pakeitimų pristatymui ir aptarimui 2020-07-28 15 val. Vilniaus miesto Savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) 215 kab. kviečiamas viešas gyventojų susirinkimas.

Su siūlomais keitimais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniausvvg.lt arba paspaudus šią nuorodą: http://www.vilniausvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/strategijoskeitimas_biudzetaslyginamasis.docx

Gyventojai taip pat kviečiami savo pasiūlymus Strategijos keitimo projektui pateikti iki 2020-07-28  12val. el. p. info@vilniausvvg.lt

 

2020-05-21

Dėmesio!

2020-05-20 Valdybos sprendimu pakoreguoti projektiniai sąrašai Nr.2,3 ir 5:

Vilniaus VVG sarasas2 (atnaujintas)200520;

Vilniaus VVG sarasas3 (koreguotas) 2020-05-20 ;

Vilniaus VVG sarasas5 (koreguotas) 2020-05-20;

 

2020-04-24
Šiandien mūsų nariai patvirtino 2019 metų finansines ir veiklos ataskaitas. Džiaugiamės, kad šiais metais buvo patvirtinti net du projektiniai sąrašai.
Su veiklos ataskaitomis galite susipažinti čia:
ataskaita2019
veiklosataskaita2019
.
.
.
2019-12-27
Baigtas administracinis projektinių pasiūlymų (Kvietimas Nr. 4) vertinimas ir suteikti numeriai paraiškoms. Visų teikusių projektinius pasiūlymus iki 2019.11.30, prašome peržvelgti sąrašą ir įsitikinti, kad Jūsų paraiška gauta ir užregistruota.
 
1. VšĮ Šviesos kūgiai;Pabėgėlių ir imigrantų neformalus mokymasis techninė kūrybos erdvė;(Nr. 2019 KVT4-1)
2. UAB „BETANET“; Mobilumo paslaugų organizavimas judėjimo negalią turintiems asmenims; ( Nr.2019 KVT4-2)
3. UAB „Integralios medicinos centras“;„Sveikas senėjimas – visuomenės siekis“;(Nr.2019 KVT4-3)
4. SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA; „Senjorų darželis”;( Nr.2019 KVT4-4)
5. VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas;PO VIENU DANGUMI; ( Nr.2019 KVT4-5)
6. Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA;Praktinių teisinių gebėjimų mokymai;( Nr2019 KVT4-6)
7. SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA;Kūrybinės dirbtuvės „Junkis ir meistrauk!”; (Nr.2019 KVT4-7)
8. VšĮ „ Draudimo ir rizikos valdymo institutas“;Finansinių paslaugų teikėjo draudimo produktų pardavimo specializacijos įgijimas – kaip ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų užimtumo galimybė; ( Nr.2019 KVT4-8)
9. VšĮ „Tobulėkime kartu“;Individualizuotas socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant padidinti ekonomiškai neaktyvių darbingų asmenų įsidarbinimo galimybes ir socialinių paslaugų prieinamumą; ( Nr.2019 KVT4-9)
10. VšĮ „Tobulėkime kartu“;Vietos bendruomenės traukos ir socialinės integracijos erdvė, kurioje darbingi, bet nedirbantys asmenys, gerina darbo įgūdžius ir sustiprina įsidarbinimo galimybes; ( Nr.2019 KVT4-10)
11. VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai;Psichologinė pagalba krizinėse situacijose,socialinę atskirtį patiriantiems asmenims; (Nr.2019 KVT4-11)
12. VšĮ Darbo sąjunga;Nuolatiniu Lietuvos gyventoju užimtumo skatinimas; ( Nr.2019 KVT4-12).
13. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas;“Socalinis taksi” klientų įgalinimas dalyvauti ekonominiame gyvenime,teikiant jiems individualias transport paslaugas;(Nr. 2019 KVT4-13).

 

2019-12-17

Informacija teikusiems projektines paraiškas! Visi, kurių projektinės paraiškos atrinktos ir patvirtintos sąrašais, paskubėkite teikti projektus į Europos socialinio fondo agentūrą (ESFA). Paraiškos formą rasite prisijungę prie savo paskyros DMS sistemoje. Iškilus klausimams dėl teikimo ar kitiems papildomiems neaiškumams susijusiems su paraiškų teikimu, kreipkitės tiesiogiai į ESF’ą bendraisiais kontaktais ((8-5) 264 9340). Sėkmingų paraiškų!

2019-10-21

Mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams.

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia į informacinį susitikimą/mokymus asmenims, kurie ruošiasi teikti paraiškas pagal Vilniaus VVG kvietimus. Mokymai vyks Vilniaus miesto Savivaldybėje (Konstitucijos pr.3) lapkričio 12 dieną. Tikslesnis laikas ir vieta užsiregistravusiems elektroniniu paštu info@vilniausvvg.lt arba telefonu 860611466.

 

 

2019-10-21

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniams „Įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas ir Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

1.Socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant individualizuoti paslaugas tikslinėms grupėms.

2.Transporto paslaugų teikimas į/iš darbo vietos tikslinės grupės atstovams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais

3.Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas tikslinėms grupėms

4.Higienos ir maitinimo paslaugų teikimas  socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

5.Dienos užimtumo, neformalaus ugdymo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, imigrantams (pabėgėliams) (įskaitant savanorišką veiklą)

6.Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems, įtraukiant juos į savanorišką ar darbinę veiklą.

7.Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą (pgl verslo liudijimą ar pan.)

8.Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai.

9.Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais.

10.Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimant mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

 

Informacija pasiteiravimui: el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

 

Kvietimo dokumentus rasite čia:

PFSA-projektas_-2017-01-05

Paraiskos-formaNr.4

KvietimasNr.4

Aprasas Nr.4

Strategija

 

 

 

2019-05-30

Sveiki, trumpa informacija šiuo metu teikiantiems paraiškas į ESFA:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuojami dokumentų pakeitimai neturės įtakos paraiškos vertinimui, paraišką jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos vertinimui, paraiškos vertinimas bus sustabdytas.

Su dokumento keitimo projektu galite susipažinti čia.
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/25396d407b8811e98a8298567570d639

 

2019-05-04

Sveiki,
primename, kad visos Vilniaus VVG atrinktos paraiškos, turi būti ESF’ai pateiktos iki birželio 1d. Tie kurie negavo papildomos informacijos iš Agentūros, prisijunkite per Valdžios vartus prie DMS sistemos ir ten susirasite paraišką. Jei kiltų klausimų, ar nepavyksta rasti paraiškos – susisiekime.

 

2019-03-04

Sveiki, baigtas pasiūlymų vertinimas ir patvirtinti finansuojamų pasiūlymų sąrašai bei sumos:
1. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-1. Siūloma finansuoti suma -50000 €;
2. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-2. Siūloma finansuoti suma -39900 €;
3. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-3.Siūloma finansuoti suma -29610,68 €; (įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą).
4. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-4. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
5. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-5.Siūloma finansuoti suma -29200 €;
6. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-6. Siūloma finansuoti suma -32918 €;
7. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-7. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
8. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-8.Siūloma finansuoti suma -46500 €;
Sveikiname pareiškėjus ir tikimės, kad jie sėkmingai suderins savo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra.

 

2018-10-03

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui „Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai
  2. Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais
  3. Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimančios mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

Informacija pasiteiravimui: el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

Pridedami priedai:

kvietimas Nr.3

paraiskos_forma

Aprasas

 

 

 

2018-09-20

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto vietos plėtros 2016 – 2022 metų  strategiją, skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui skirtam įgyvendinti darbingų neaktyvių gyventojų verslo (užimtumo) akseleravimo programas, skatinti socialinio verslo plėtrą per bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Darbo paieškos, verslo idėjos vystymo pagalbos teikimas darbingiems neaktyviems asmenims, pasitelkiant savipagalbos/ problemų sprendimo grupes.
  2. Paramos socialinio verslo kūrimuisi teikimas darbingiems neaktyviems gyventojams
  3. Verslo pradžiai reikalingos įrangos laikinas suteikimas
  4. Motyvacinių, informacinių, darbo paieškos mokymų ir renginių organizavimas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims.

Kvietimo dokumentus rasite čia:

kvietimasNr3

aprasas Nr3

paraiskos-formaNr3

Strategija

 Projektinių pasiūlymų lauksime iki 2018-10-30

Informacija pasiteiravimui:
el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

 

2018-09-18

Dėmesio!!!! Vilniaus VVG Valdyba patvirtino antrojo kvietimo pasiūlymų, skirtų Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas, sąrašus. Visi pareiškėjai bus informuoti asmeniškai nurodytais paraiškose kontaktais. Kartu ir aptarsime kokie tolimesni veiksmai pareiškėjų laukia. Sveikiname atrinktuosius ir tikimės sklandžių ir sėkmingų projektų.

1. 2018-KVT1-10 Siūloma suma – 27750 €;
2. 2018-KVT1-5 Siūloma suma-26014,94 €;
3. 2018-KVT1-7 Siūloma suma – 4992 €;
4. 2018-KVT1-4 Siūloma suma – 15000 €;
5. 2018-KVT1-6 Siūloma suma – 27500 €;
6. 2018-KVT1- 16 Siūloma suma- 29.475,68 €;
7. 2018-KVT1-8 Siūloma suma – 27246,50 €;
8. 2018-KVT1-14 Siūloma suma-27750 €;
9. 2018-KVT1-9 Siūloma suma– 27750 €;
10. 2018-KVT1-15 Siūloma suma – 29250 €;
11. 2018-KVT1-11 Siūloma suma – 29259 €;
12. 2018-KVT1-2 Siūloma suma – 13991,04 €;
13. 2018-KVT1-12 Siūloma suma – 29250 €;
14. 2018-KVT1-3 Siūloma suma – 27734 €;
 
Siūlome įtraukti į rezervinių projektų sąrašą:
 
1. 2018-KVT1-13 Siūloma suma“ – 28968 €;
2. 2018-KVT1-1 Siūloma suma- 20954,84 €;

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu 860611466 arba elektroniniu paštu info@vilniausvvg.lt;

 

 

 

2018-08-21, Vilnius

Baigėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija auditai miestų vietos veiklos grupėms ir ministerija pratęsė VVG finansavimus. Savo ruoštu mūsų vietos veiklos grupė informuoja, kad šiuo metu jau įvertinome antrojo kvietimo pasiūlymus, skirtus Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas įgyvendinimui.
Visus teikusius pasiūlymus apie vertinimų rezultatus informuosime individualiai.

 

2018-05-21, Vilnius

Baigėsi antrojo Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės, kvietimo paraiškų surinkimas. Labai džiaugiamės aktyviu organizacijų dalyvavimu ir susidomėjimu programa. Gauta 15 paraiškų – jų registracijos numeriai išvardinti žemiau. Sekite informaciją apie tolesnį paraiškų vertinimą pagal Jums priskirtą paraiškos numerį:
1. 2018-KVT2-1 – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Projektas – „Naujas gyvenimas“
2. 2018-KVT2-2 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas – „Sutrikusio intelekto asmenų integracija į darbo rinką“.
3. 2018-KVT2-3 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas –„Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.
4. 2018-KVT2-4 – VšĮ „Vilties Akimirka“. Projektas – „Transporto paslaugų teikimas Žirmūnų bendruomenės nariams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais“.
5. 2018-KVT2-5 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“.
6. 2018-KVT2-6 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“.
7. 2018-KVT2-7 – Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacija. Projektas – „Dirbančiųjų aklųjų ir silpnaregių mobilumo didinimas“.
8. 2018-KVT2-8 – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Projektas – „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose“
9. 2018-KVT2-9 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas –„Individualizuotų socialinių paslaugų teikimas priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems dienos centre“.
10. 2018-KVT2-10 – VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“. Projektas – „Darbas su jaunimu gatvėje Naujininkų mikrorajone.
11. 2018-KVT2-11 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems“.
12. 2018-KVT2-12 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą“.
13. 2018-KVT2-13 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas neįgaliųjų šeimos nariams ir globėjams“.
14. 2018-KVT2-14 – Visų Šventųjų šeimos paramos centras. Projektas – „Gyvenimo pokyčiai!”.
15. 2018-KVT2-15 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas –„Dienos užimtumo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.

 

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus!!!

2018-04-03

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją, skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas.

Kvietimo veiksmų programos:

1. Socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant individualizuoti paslaugas tikslinėms grupėms.

2. Transporto paslaugų teikimas į/iš darbo vietos tikslinės grupės atstovams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais

3. Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas tikslinėms grupėms

4. Higienos ir maitinimo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

5. Dienos užimtumo, neformalaus ugdymo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, imigrantams (pabėgėliams) (įskaitant savanorišką veiklą)

6. Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems, įtraukiant juos į savanorišką ar darbinę veiklą.

7. Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą (pagal verslo liudijimą ar pan.)

Informacija pasiteiravimui:
el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

Visas dokumentų formas galite rasti čia:

Teikiantiems paraiškas

 

 

Pasibaigė pirmojo kvietimo vertinimas.

2018-05-04

Informuojame, kad 2018-03-13 Vilniaus VVG valdyba patvirtino:
Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašas:
(2018-KVT1-5) VšĮ „Vilniaus universiteto teisės klinika“ – projektas „Klinikinis teisinis mokymas“.
(2018-KVT1-4) VšĮ „SOPA“  – projektas „Vietinės įdarbinimo paslaugos (VIP)“.
(2018-KVT1-1) LPF „Maisto bankas“ – projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių vilniečių darbinių įgūdžių tobulinimas „Maisto banko“ savanoriškose veiklose“.

Surinkusių nepakankamai balų ir siūlomų nefinansuoti vietos plėtros projektų sąrašas
(2018-KVT1-2) UAB „Prasapia“ – projektas „Padėdamas kitiems – padėsi sau“.
(2018-KVT1-3) UAB „Geo today“ – projektas „Pagalba jauniems žmonėms atrasti savo pašaukimą statybos sektoriuje“.

Atrinktiems pareiškėjams linkime sėkmės kituose atrankos etapuose. Visą informaciją apie kitų etapų eigą, bei sutarčių pasirašymą – suteiksime atskirai.

Visus kitus, kviečiame sekti mūsų kvietimus ir teikti patobulintas paraiškas tiems patiems uždaviniams/veiksmams arba naujas paraiškas kitiems uždaviniams/veiksmams.

 

Dėmesio, pratęsiama vertintojų paieška !!!!!

Visi norintis tapti Vilniaus VVG projektinių pasiūlymų vertintojais, savo kandidatūrą gali teikti iki sausio 15 d., 12 val. Laukiame Jūsų!!!!

Spauskite nuorodą

 

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė IEŠKO!!!!

PROJEKTINIŲ PARAIŠKŲ VERTINTOJŲ

Įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją, Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, kviečia prisijungti projektinių pasiūlymų paraiškų vertintojus/ekspertus.

Kvietimas ekspertams

Vilniaus VVG vertintojų darbo aprašas