Naujienos

2019-03-04

Sveiki, baigtas pasiūlymų vertinimas ir patvirtinti finansuojamų pasiūlymų sąrašai bei sumos:
1. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-1. Siūloma finansuoti suma -50000 €;
2. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-2. Siūloma finansuoti suma -39900 €;
3. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-3.Siūloma finansuoti suma -29610,68 €; (įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą).
4. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-4. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
5. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-5.Siūloma finansuoti suma -29200 €;
6. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-6. Siūloma finansuoti suma -32918 €;
7. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-7. Siūloma finansuoti suma -29000 €;
8. Paraiškos Nr. 2018-KVT3-8.Siūloma finansuoti suma -46500 €;
Sveikiname pareiškėjus ir tikimės, kad jie sėkmingai suderins savo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra.

 

2018-10-03

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui „Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai
  2. Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais
  3. Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimančios mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

Informacija pasiteiravimui: el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

Pridedami priedai:

kvietimas Nr.3

paraiskos_forma

Aprasas

 

 

 

2018-09-20

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto vietos plėtros 2016 – 2022 metų  strategiją, skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui skirtam įgyvendinti darbingų neaktyvių gyventojų verslo (užimtumo) akseleravimo programas, skatinti socialinio verslo plėtrą per bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Darbo paieškos, verslo idėjos vystymo pagalbos teikimas darbingiems neaktyviems asmenims, pasitelkiant savipagalbos/ problemų sprendimo grupes.
  2. Paramos socialinio verslo kūrimuisi teikimas darbingiems neaktyviems gyventojams
  3. Verslo pradžiai reikalingos įrangos laikinas suteikimas
  4. Motyvacinių, informacinių, darbo paieškos mokymų ir renginių organizavimas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims.

Kvietimo dokumentus rasite čia:

kvietimasNr3

aprasas Nr3

paraiskos-formaNr3

Strategija

 Projektinių pasiūlymų lauksime iki 2018-10-30

Informacija pasiteiravimui:
el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

 

2018-09-18

Dėmesio!!!! Vilniaus VVG Valdyba patvirtino antrojo kvietimo pasiūlymų, skirtų Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas, sąrašus. Visi pareiškėjai bus informuoti asmeniškai nurodytais paraiškose kontaktais. Kartu ir aptarsime kokie tolimesni veiksmai pareiškėjų laukia. Sveikiname atrinktuosius ir tikimės sklandžių ir sėkmingų projektų.

1. 2018-KVT1-10 Siūloma suma – 27750 €;
2. 2018-KVT1-5 Siūloma suma-26014,94 €;
3. 2018-KVT1-7 Siūloma suma – 4992 €;
4. 2018-KVT1-4 Siūloma suma – 15000 €;
5. 2018-KVT1-6 Siūloma suma – 27500 €;
6. 2018-KVT1- 16 Siūloma suma- 29.475,68 €;
7. 2018-KVT1-8 Siūloma suma – 27246,50 €;
8. 2018-KVT1-14 Siūloma suma-27750 €;
9. 2018-KVT1-9 Siūloma suma– 27750 €;
10. 2018-KVT1-15 Siūloma suma – 29250 €;
11. 2018-KVT1-11 Siūloma suma – 29259 €;
12. 2018-KVT1-2 Siūloma suma – 13991,04 €;
13. 2018-KVT1-12 Siūloma suma – 29250 €;
14. 2018-KVT1-3 Siūloma suma – 27734 €;
 
Siūlome įtraukti į rezervinių projektų sąrašą:
 
1. 2018-KVT1-13 Siūloma suma“ – 28968 €;
2. 2018-KVT1-1 Siūloma suma- 20954,84 €;

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu 860611466 arba elektroniniu paštu info@vilniausvvg.lt;

 

 

 

2018-08-21, Vilnius

Baigėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija auditai miestų vietos veiklos grupėms ir ministerija pratęsė VVG finansavimus. Savo ruoštu mūsų vietos veiklos grupė informuoja, kad šiuo metu jau įvertinome antrojo kvietimo pasiūlymus, skirtus Vilniaus VVG Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas įgyvendinimui.
Visus teikusius pasiūlymus apie vertinimų rezultatus informuosime individualiai.

 

2018-05-21, Vilnius

Baigėsi antrojo Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės, kvietimo paraiškų surinkimas. Labai džiaugiamės aktyviu organizacijų dalyvavimu ir susidomėjimu programa. Gauta 15 paraiškų – jų registracijos numeriai išvardinti žemiau. Sekite informaciją apie tolesnį paraiškų vertinimą pagal Jums priskirtą paraiškos numerį:
1. 2018-KVT2-1 – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Projektas – „Naujas gyvenimas“
2. 2018-KVT2-2 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas – „Sutrikusio intelekto asmenų integracija į darbo rinką“.
3. 2018-KVT2-3 – VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“. Projektas –„Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.
4. 2018-KVT2-4 – VšĮ „Vilties Akimirka“. Projektas – „Transporto paslaugų teikimas Žirmūnų bendruomenės nariams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais“.
5. 2018-KVT2-5 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“.
6. 2018-KVT2-6 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas – „Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“.
7. 2018-KVT2-7 – Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacija. Projektas – „Dirbančiųjų aklųjų ir silpnaregių mobilumo didinimas“.
8. 2018-KVT2-8 – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Projektas – „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose“
9. 2018-KVT2-9 – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas –„Individualizuotų socialinių paslaugų teikimas priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems dienos centre“.
10. 2018-KVT2-10 – VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“. Projektas – „Darbas su jaunimu gatvėje Naujininkų mikrorajone.
11. 2018-KVT2-11 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems“.
12. 2018-KVT2-12 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą“.
13. 2018-KVT2-13 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas – „Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas neįgaliųjų šeimos nariams ir globėjams“.
14. 2018-KVT2-14 – Visų Šventųjų šeimos paramos centras. Projektas – „Gyvenimo pokyčiai!”.
15. 2018-KVT2-15 – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Projektas –„Dienos užimtumo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.

 

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus!!!

2018-04-03

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją, skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas.

Kvietimo veiksmų programos:

1. Socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant individualizuoti paslaugas tikslinėms grupėms.

2. Transporto paslaugų teikimas į/iš darbo vietos tikslinės grupės atstovams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais

3. Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas tikslinėms grupėms

4. Higienos ir maitinimo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

5. Dienos užimtumo, neformalaus ugdymo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, imigrantams (pabėgėliams) (įskaitant savanorišką veiklą)

6. Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems, įtraukiant juos į savanorišką ar darbinę veiklą.

7. Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą (pagal verslo liudijimą ar pan.)

Informacija pasiteiravimui:
el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

Visas dokumentų formas galite rasti čia:

Teikiantiems paraiškas

 

 

Pasibaigė pirmojo kvietimo vertinimas.

2018-05-04

Informuojame, kad 2018-03-13 Vilniaus VVG valdyba patvirtino:
Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašas:
(2018-KVT1-5) VšĮ „Vilniaus universiteto teisės klinika“ – projektas „Klinikinis teisinis mokymas“.
(2018-KVT1-4) VšĮ „SOPA“  – projektas „Vietinės įdarbinimo paslaugos (VIP)“.
(2018-KVT1-1) LPF „Maisto bankas“ – projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių vilniečių darbinių įgūdžių tobulinimas „Maisto banko“ savanoriškose veiklose“.

Surinkusių nepakankamai balų ir siūlomų nefinansuoti vietos plėtros projektų sąrašas
(2018-KVT1-2) UAB „Prasapia“ – projektas „Padėdamas kitiems – padėsi sau“.
(2018-KVT1-3) UAB „Geo today“ – projektas „Pagalba jauniems žmonėms atrasti savo pašaukimą statybos sektoriuje“.

Atrinktiems pareiškėjams linkime sėkmės kituose atrankos etapuose. Visą informaciją apie kitų etapų eigą, bei sutarčių pasirašymą – suteiksime atskirai.

Visus kitus, kviečiame sekti mūsų kvietimus ir teikti patobulintas paraiškas tiems patiems uždaviniams/veiksmams arba naujas paraiškas kitiems uždaviniams/veiksmams.

 

Dėmesio, pratęsiama vertintojų paieška !!!!!

Visi norintis tapti Vilniaus VVG projektinių pasiūlymų vertintojais, savo kandidatūrą gali teikti iki sausio 15 d., 12 val. Laukiame Jūsų!!!!

Spauskite nuorodą

 

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė IEŠKO!!!!

PROJEKTINIŲ PARAIŠKŲ VERTINTOJŲ

Įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją, Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, kviečia prisijungti projektinių pasiūlymų paraiškų vertintojus/ekspertus.

Kvietimas ekspertams

Vilniaus VVG vertintojų darbo aprašas